Osculati - Katalog 2014 - page 35

35
02 - Sidrena vitla i pramìani propeleri
Sidrena vitla LEWMAR od inoxa "Serija V"
02
Sailing with you, since 1958
(
02.408.04/05/06/07/08/09/10/11
(
02.408.01/02/03
Sidreno vitlo ITALWINCH Obi 500/700 (samo lanìanik) i Obi
1000/1500 (lanìanik + zvono)
Kuìište od
anodizirane lake legure
, lanìanik od kromiranog mesinga. Saukljuìenim senzorom za
brojaì lanca i sistemom za pritezanje konopa.
Sidrenavitla | Italwinch | Sidrenje |Lanìanik |
Kat.broj
Tip
Motor
Potrošnja
prosjeìna
A
Lanìanik za
lanac
mm
Snaga
podizanja
max kg
Radno
optereêenje
kg
W V
02.408.01 Obi500
500 12
60
6
270
90
8,2
02.408.02 Obi500
700 12
90
6
300
100
8,8
02.408.03 Obi500
700 12
90
8
300
100
8,8
02.408.05 Obi1000
1000 12
115
8
420
130
17,3
02.408.07 Obi1000
1000 24
60
8
420
140
17,3
02.408.08 Obi1500
1500 12
130
8
450
150
17,6
02.408.09 Obi1500
1500 12
130
10*
450
150
17,6
02.408.10 Obi1500
1500 24
70
8
480
160
17,6
02.408.11 Obi1500
1500 24
70
10*
480
160
17,6
* 10 mm ISO standard, za lanac od 10 mm DIN766 treba posebno naruìiti lanìanik
Sidreno bitlo ITALWINCH Devon
Kuìište od
bijelo obojane lake legure
sa lanìanikom i zvonom od kromirane bronze.
Sidrenavitla | Italwinch | Sidrenje |Lanìanik |
Kat.broj
Motor
Potrošnja prosjeìna
A
Lanìanik za
lanac mm
Snaga podizanja
max kg
Radno
optereêenje kg
W V
02.409.01
1000 12
115
8
450
150
28
02.409.03
1000 24
60
8
480
150
28
02.409.04
1500 12
130
8
540
180
30
02.409.05
1500 12
130
10
540
180
30
02.409.06
1500 24
70
8
570
190
30
02.409.07
1500 24
70
10
570
190
30
Krmeno vitlo ITALWINCH Paros
Kuìište od
anodizirane lake legure
.
Sidrenavitla | Italwinch | Sidrenje |Lanìanik |
Model
A
B
C
D
E
F
G
H
500
81
54
90
25/50
82
110
235
53
700
81
54
90
25/50
95
115
240
53
Kat.broj
Motor
Potrošnja prosjeìna
A
Snaga podizanja
max kg
Radno optereêenje
kg
W V
02.411.01
500
12
60
270
90
7,1
02.411.02
700
12
90
300
100
8,2
Krmeno vitlo ITALWINCH Heron
Kuìište od
kromirane bronze
.
Sidrenavitla | Italwinch | Sidrenje |Lanìanik |
Model
A
B
C
D
E
F
G
H
1000/1500 198
100
167
120
82
110
235
53
Kat.broj
Motor
Potrošnja prosjeìna
A
Snaga podizanja
max kg
Radno
optereêenje kg
W
V
02.412.01
1000
12
115
390
130
17,3
02.412.02
1000
24
60
420
140
17,3
02.412.04
1500
24
70
450
160
17,6
I...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...918
Powered by FlippingBook